Media Europe Sp. z o.o.

ul.

Gazownicza 1

43-300

Bielsko-Biała

NIP

5472146877

biuro[at]mediaeurope[dot]com[dot]pl
numer konta bankowego PKO BP S.A.
08 1020 1390 0000 6002 0484 4587

Strona internetowa jest własnością Media Europe Sp. z o.o., ul.Gazownicza 1, Bielsko-Biała 43-300, NIP 5472146877, KRS 0000467026, Regon 243298161.
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej na ul.Bogusławskiego 24 VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy w wysokości 5000PLN został wpłacony w całości.

[ Regulamin RODO oraz informacje dot. poufności danych ]